Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Organisasjon : UBs styre
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


Universitetsbibliotekets styre

Medlemmer høsten 2008

Medlem Varamedlem

Representanter for det vitenskapelige personale ved fakultetene
Professor Jan S. Vaagen,
Det mat.-nat. fakultet, leder
1. Professor Lars Forsberg,
    Det humanistiske fakultet
Førsteamanuensis Hilde Hetland,
Det psykologiske fakultet, nestleder
2. Amanuensis Tine Eidsvaag,
    Det juridiske fakultet
Professor Nils Erik Gilhus,
Det medisinsk-odontologiske fakultet
3. Førsteamanuensis Marit Midtbø,
    Det medisinsk-odontologiske fakultet
Professor Vigdis Broch-Due,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 

Representanter for de tilsatte ved UB
Avdelingsleder Rune Kyrkjebø 1. Hovedbibliotekar Marit Kullerud
Avdelingsbibliotekar Kirstine Folmann 2. Fakultetsbibliotekar Olav Aas

Studentrepresentanter 
Anders Skodje 1. Mathias Furevik
Kristin Ronold Hagen 2. Haakon Olav V. Vinje