Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.09. 2007
SAK S 16/2007

 

Arkivkode: 011.5

Sak nr. 05/07357/UB

 

 

FREMTIDIG ORGANISERING AV UB (TILLEGG)

Det vises til saksforelegg i ovennevnte sak sendt ut til planlagt styremøte ved UB 14.06.07. Pkt. 1 og 2 i forslag til vedtak lyder her som følger:

1. Billedsamlingen og spesialsamlingene organiseres som én avdeling med én avdelingsleder.

  2. Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek organiseres som én avdeling,
      med én avdelingsleder.

I saksforelegget (s. 6) presiseres det bl.a.:

Dersom disse forslagene vedtas, tas det sikte på å foreta intern utlysing av de ”nye” lederstillingene, og å ta opp eventuelle endringer av arbeidsoppgaver med de lederne som blir berørt av dette.

Etter en nærmere vurdering finner bibliotekdirektøren at det bør komme med som en del av vedtaket i denne saken at det skal foretas intern utlysing av de ”nye” lederstillingene dersom disse forslagene blir vedtatt. Det forelås også at bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforme utlysingstekst for stillingene.

Det foreslås på grunnlag av ovenstående at pkt. 1 og 2 forslag til vedtak i sak S 16/2007 endres til å lyde som følger:

  1. Billedsamlingen og spesialsamlingene organiseres som én avdeling med én avdelingsleder. Det utlyses
      internt på UB en stilling som avdelingsleder for den nye avdelingen.
      Bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforme utlysingstekst for stillingen.

  2. Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek organiseres som én avdeling,
      med én avdelingsleder. Det utlyses internt på UB en stilling som avdelingsleder for den nye avdelingen.
      Bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforme utlysingstekst for stillingen.

 

Kari Garnes/JER.

06.09.07. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.09.07 av jer.
til denne siden.