Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.09. 2007

SAK S 14/2007

 

 Oppdatert pr. 06.09. 2007.

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Tildelinger til trykte bøker, spesielle formål, i 2007

 

Se vedlegg.

 

 

  b)

Regnskap pr. 31.08. 2007

 

Ettersendes.

 

 

 c)

Kari Garnes har gitt melding om at hun ønsker å gå av fra sin stilling som bibliotekdirektør ved UB med virkning fra 1. januar 2008. Stillingen vil bli utlyst så snart som mulig.

 

 

 d)

Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek har endret navn til Bibliotek for humaniora med virkning fra 01.08. 2007.

 

 

 e)

Det er oppdaget tyveri av verdifullt materiale fra UBs spesialsamlinger.

 

 

 f)

UBs hovedleverandør av tidsskrifter Swets er kjøpt opp av det nederlandske investeringsselskapet Gilde. Se http://www.ringgold.com/UKSG/si_pd.cfm?AC=4352&Pid=10&Zid=3286&.

 

 

 g)

73rd IFLA General Conference & Council (World Library & Information Congress) ble arrangert I Durban, Sør-Afrika, 19.-23. august 2007. Fire UB-ansatte deltok på konferansen. Fakultetsbibliotekar Ane Landøy holdt sammen med Prof. Dr. Angela Repanovici, Director of Transilvania University of Brasov, Romania, foredraget ”Information Literacy Applied on Electronic Resources – Practices from Brasov, Romania and Bergen, Norway”.

Universitetsbiblioteket i Bergen har følgende medlemmer i standing committees i IFLA (International Federation of Library Associations):

      Academic and Research Libraries:              Kari Garnes

      Acquisition and Collection Development:      Ole Gunnar Evensen

      Information Literacy:                                   Maria-Carme Torras I Calvo

 

 

 h)

Det arrangeres ledersamling for ledergruppene ved universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim, Ås og Stavanger i Bergen 26.-27.09.07. Tema for samlingen: Ledelse i omstillings- og konkurranseutsatte tider.

 

 

 i)

Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR B) vil arrangere et seminar (åpent møte) om integrering av bibliotekets tjenester i institusjonens undervisning i Bergen 27.09.07.

 

 

 j)

Det 71. norske bibliotekmøte (fellesmøte mellom Norsk bibliotekforening og BIBSYS) arrangeres i Bergen 5.-8. mars 2008.

 

 

 k)

NordINFOLITs sommerskole 2008 vil bli arrangert i Bergen i juni neste år.

 

 

 l)

Universitetet har vedtatt at alle mastergradsoppgaver fra og med høstsemesteret 2007 skal innleveres elektronisk. Noen fakulteter ønsker i tillegg å ha en papirutgave i forbindelse med eksamen/sensurering. Denne ordningen skal administreres av Utdanningsavdelingen og fakultetene.

 

 

 

06.09. 2007.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.09.07 av jer.
til denne siden.