Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.06. 2007

SAK S 14/2007

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Tildelinger til trykte bøker, spesielle formål, i 2007

 

Se vedlegg.

             

 

  b)

Regnskap pr. 31.05. 2007

 

Vil bli ettersendt.

  

 

 

 

 

 

07.06. 2007.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.06.07 av jer.
til denne siden.