Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2007

SAK S 09/2007

Arkivkode: 046
Sak nr. 2006/2617/KNK

ÅRSRAPPORT 2006 FOR HMS-ARBEID VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Vedlagt følger årsrapport 2006 for HMS-arbeid ved UB. Rapporten er basert på innkomne HMS-rapporter fra UBs avdelinger.

Forslag til

vedtak:

Styret godkjenner den vedlagte årsrapport 2006 for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket.

 

28.03 2007.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.03.07 av jer.
til denne siden.