Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2007

SAK S 08/2007

Arkivkode: 046

ÅRSMELDING 2006 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Vedlagt følger forslag til årsmelding 2006 for Universitetsbiblioteket, med vedlegg ”Kvalitets- og resultatindikatorer for UB Bergen”. Årsmeldingen er basert på statistikk fra BIBSYS, DBH-databasen og andre kilder, samt på innkomne rapporter fra UBs avdelinger. Kvalitets- og resultatindikatorene er utarbeidet på grunnlag av opplegg fra ABM-utvikling (tidligere Riksbibliotektjenesten).

Forslag til

vedtak:

Styret godkjenner det vedlagte forslag til årsmelding 2006 for Universitetsbiblioteket.

 

 28.03 2007.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.03.07 av jer.
til denne siden.