Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2007

SAK S 06/2007

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Fremtidig organisering av UB

 

Se eget saksframlegg.

             

 

  b)

Ny avtale med Blackwell

 

Som opplyst på forrige styremøte brøt universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø tidligere i vinter forhandlingene med Blackwell om en ny lisensavtale for tilgang til elektroniske tidsskrifter fra dette forlaget for norske fag- og forskningsbibliotek. På et nytt forhandlingsmøte 12. mars 2007 kom de fire universitetsbibliotekene til enighet med Blackwell om en ny avtale for perioden 2007 – 2009, etter at utgivers betingelser var forbedret. Tilgangen til elektroniske tidsskrifter fra Blackwell er dermed gjenåpnet.

 

Se også oppslag om saken i På Høyden 16.03.07:
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=35809

  

 

  c)

Høring - endring av forskrift til Åndsverkloven

 

Universitetet i Bergen leverte 15.03.07 en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om endring av forskrift til Åndsverkloven. Universitetets høringsuttalelse bygger for en stor del på UBs forslag til høringsuttalelse i saken. Vedlagt følger til orientering UiBs og UBs høringsuttalelser i saken.

 

Høringsuttalelse fra UiB: http://www.ub.uib.no/felles/dok/07-01418-008-2-Aandsverkloven.pdf

Høringsuttalelse fra UB:  http://www.ub.uib.no/felles/dok/07-01418-008-Aandsverkloven.pdf

 

 

 

28.03. 2007.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.03.07 av jer.
til denne siden.