Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 14. desember 2006, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, S. Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje.

 

Sakliste:

 

S 27/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 19.09. 2006 

 

S 28/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 08.12. 2006.

 

S 29/2006.

MTEPLAN FOR UNIVERSITETSbIBLIOTEKETS STYRE V霹EN 2006

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i v緳semesteret 2007:

               Torsdag 8. februar 2007, kl. 09.00

               Torsdag  29. mars 2007, kl. 09.00

               Torsdag  14. juni  2007, kl. 09.00

 

S 30/2006.

HANDLINGSPLAN FOR HMS-ARBEID VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 2007-2009

 

Saksforelegg av 08.12. 2006.

Vedlegg: Forslag til handlingsplan

 

S 31/2006.

BUDSJETT 2007. FORDELING P HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

 

Saksforelegg av 08.12. 2006.

Sak nr.

 

S 32/2006.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 08.12. 2006.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.12.06 av jer.
til denne siden.