Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Tirsdag 19. september 2006, kl. 09.00
STED: M黂erommet ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek,
H. Sheteligs pl. 7, 2. etasje

NB! Merk nytt m黂ested.

 

Sakliste:

 

S 22/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 08.06. 2006 

 

S 23/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 13.09. 2006.

Vedlegg 1: Rapport fra koordinatorteamet for HF, JUS, SV

Vedlegg 2: Rapport fra koordinatorteamet for MED, OD, RB, PS

Vedlegg 3: Rapport fra koordinatorteamet for Billedsamlingen og spesialsamlingene 

 

S 24/2006.

STRATEGIPLAN 2007-2011 FOR Ub – OPPNEVNING AV UTVALG

 

Saksforelegg av 13.09. 2006.

Sak nr.

 

S 25/2006.

BUDSJETTFORSLAG 2007 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 13.09. 2006.

Sak nr. 06/06422/113.2/A

Vedlegg: Budsjettforslag 2007 for UB

 

S 26/2006.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 13.09. 2006.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 26.01.07 av jer.
til denne siden.