Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 8. juni 2006, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 15/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 03.05. 2006 

 

S 16/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 13.09. 2006.
Vedlegg 1: Brev til avdelingslederne om koordinatorteam
Vedlegg 2: Tildeling til trykte b鷦er - spesielle form嶚 - 2006 

 

S 17/2005.

M傞EPLAN FOR UNIVERSITETsbibliotekETS STYRE H傔TEN 2006 

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i h鷭tsemesteret 2006: 

               Torsdag  21. september 2006, kl. 09.00

               Torsdag    2. november 2006, kl. 09.00

               Torsdag  14. desember 2006, kl. 09.00

 

S 18/2006.

H傕ING: STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONAL VIRKSOMHET VED UNIVERSITETET I bERGEN 

 

Saksforelegg av 30.05. 2006.

Sak nr. 05/10466/a.

 

S 19/2006.

霹SMELDING 2005 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 01.06. 2006.

Sak nr. UB06/02-1.

 

S 20/2006.

ORGANISERING AV TJENESTEN VED UBs DEPOTMAGASIN I 2006

 

Saksforelegg av 01.06. 2006.

 

S 21/2006.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 01.06. 2006.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 13.09.06 av jer.
til denne siden.