Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Onsdag 3. mai 2006, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 09/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 16.02. 2006 

 

S 10/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 26.04. 2006.

 

S 11/2006.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV Ub

 

Saksforelegg av 26.04. 2006.
Sak nr. 03/
07537/UB

 

S 12/2006.

NEDLEGGING AV UBs IT-AVDELING - OVERF傕ing AV IT-PERSONALE

 

Saksforelegg av 26.04. 2006.
Sak nr. 05/
07537/UB

 

S 13/2006.

霹SRAPPORT 2005 – LOKALT HMS-ARBEID VED UNIVERSITETsbibliotekET

 

Sakspapirer ettersendes.
Sak nr. 06/00322/A/KRK

 

S 14/2006.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 26.04. 2006.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 27.04.06 av jer.
til denne siden.