Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 16. februar 2006, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

F鷨 det ordin熳e styrem黂et vil det bli gitt en presentasjon av UB.

Alle styremedlemmene, inkl. vararepresentantene, inviteres til v熳e med p denne presentasjonen. Vararepresentantene er ogs velkomne til delta p resten av dette styrem黂et som observat鷨er uten stemmerett.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e:

 

S 01/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 15.12. 2005 

 

S 02/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 07.02. 2006.

 

S 03/2006.

Reglement for l幩 av og innsyn i studentavhandlinger

 

Saksforelegg av 07.02. 2006.
Sak nr. 03/08002/A/
Vedlegg:  Utkast til "Reglement for l幩 av og innsyn i studentavhandlinger"

                     ”Innsynsforbud i og klausulering av mastergrads- og hovedfagsoppgaver ved UiB”
                 - saksforelegg og regler vedtatt av
Universitetsstyret 15.09. 2005

 

S 04/2006.

霹SPLAN 2006 FOR UB

 

Saksforelegg av 07.02. 2006.
Sak nr. 05/06764/A/.
Vedlegg:  Forslag til 巒splan 2006 for UB

 

S 05/2006.

JUSTERING AV BUDSJETT 2006.
DISPONERING AV OVERF傕TE MIDLER FRA 2005.

 

Saksforelegg av 07.02. 2006.
Sak nr. 05/06764/A/.

 

S 06/2006.

KRITERIER FOR FORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT

 

Saksforelegg av 07.02. 2006.
Sak nr.
Vedlegg:  Kriterier for fordeling av UBs litteraturbudsjett, sist revidert i 2002

 

S 07/2006.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2006

 

Saksforelegg av 07.02. 2006.
Sak nr. 05/06764/A/.

 

S 08/2006.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 07.02. 2006.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.02.06 av jer.
til denne siden.