Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.12. 2006

SAK S 30/2006

 

HANDLINGSPLAN FOR HMS-ARBEID VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 2007-2009

 

Vedlagt føler forslag til handlingsplan for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket 2007-2009. Planen tar utgangspunkt i Universitetets handlingsplan for HMS-arbeid ved UiB 2006-2008. Planforslaget er basert på innspill fra verneombudene ved UB, har vært til høring til UBs avdelinger, og er drøftet på møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 08.12. 2006.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til HMS-handlingsplan 2007-2009 for Universitetsbiblioteket.

 

08.12. 2006.   KG/MM

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.12.06 av jer.
til denne siden.