Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 19.09. 2006

SAK S 23/2006

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Omorganisering ved UB. Arbeid med koordinatorteam. Orientering v/styreleder.

Vedlegg 1: Rapport fra koordinatorteamet for HF, JUS, SV

Vedlegg 2: Rapport fra koordinatorteamet for MED, OD, RB, PS

Vedlegg 3: Rapport fra koordinatorteamet for Billedsamlingen og spesialsamlingene

             

 

  b)

Elin Bugge har trukket seg fra vervet som studentrepresentant i UBs styre. Tove Giskeødegård rykker opp som ny studentrepresentant i styret for resten av året 2006.

 

  c)

Regnskapsrapport pr. 31.08.06.  Ettersendes.

 

 

 

13.09. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 26.01.07 av jer.
til denne siden.