Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.05. 2006

SAK S 13/2006

        Arkivkode 254

 Sak nr. 06/00322/KRK

 

ÅRSRAPPORT 2005 – LOKALT HMS-ARBEID VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Vedlagt følger årsrapport 2005 for lokalt HMS-arbeid ved UB. Rapporten er basert på innkomne HMS-rapporter fra UBs avdelinger.

Forslag til vedtak:

Styret tar den vedlagte årsrapport 2005 for lokalt HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket til etterretning.

 

02.05.06/KG

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.05.06 av jer.
til denne siden.