Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.02. 2006

SAK S 04/2006 

Arkivkode: 11
Sak nr. 05/6764/A/

 

ÅRSPLAN 2006 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

I tilknytning til fordelingen av UBs budsjettildelinger i 2006 skal det også utarbeides en årsplan for Universitetsbiblioteket i 2006. Vedlagt følger forslag til årsplan 2006 for UB. Forslaget bygger på Strategisk plan for UB 2002-2006, Strategisk plan for UiB 2005-2010, og på Budsjettforslag 2006 for UB. Planen er drøftet på ledermøte ved UB, og vil bli drøftet på møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 13.02.06.

Forslag til

vedtak:

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til Årsplan 2006 for Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkommer på møtet.

 

 07.02. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.02.06 av jer.
til denne siden.