Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.02. 2006

SAK S 03/2006

 

Reglement for lån av og innsyn i studentavhandlinger

Universitetsstyret vedtok 15.09. 2005 nye regler om ”Innsynsforbud i og klausulering av mastergrads- og hovedfagsoppgaver ved UiB”, som i henhold til vedtaket skal tre i kraft fra 01.07. 2006. Disse er tilgjengelig på http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2005/09-15/073.htm. Det er i 2005 også vedtatt en ny åndsverkslov i Norge. Videre har det de senere år skjedd endringer ved at mange avhandlinger nå leveres i elektronisk form.

Universitetsbiblioteket har lenge hatt interne regler for utlån av hovedfagsoppgaver. Disse bør revideres, slik at de kommer i samsvar med ny åndsverkslov og med de nye reglene for klausulering ved UiB, samtidig som de tar høyde for endringer de senere år når det gjelder innleveringsmåte. Forslag til nytt ”Reglement for lån av og innsyn i studentavhandlinger” ved UB følger vedlagt.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende

forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til ”Reglement for lån av og innsyn i studentavhandlinger”.

 

 07.02. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.02.06 av jer.
til denne siden.