Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.02. 2006

SAK S 02/2006

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Universitetsbibliotekets styre har fått følgende sammensetning for perioden 01.01. 2006 - 31.07. 2009:

 

Representanter for det vitenskapelige personale ved fakultetene:

Faste medlemmer:

     Professor Jan S. Vaagen, Det mat.-nat. fakultet, leder

     Førsteamanuensis Hilde Hetland, Det psykologiske fakultet, nestleder

     Professor Nils Erik Gilhus, Det medisinske fakultet

     Professor Vigdis Broch Due, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Varamedlemmer:

     1. Professor Lars Forsberg,  Det hist.-fil. fakultet

     2. Amanuensis Tine Eidsvaag,  Det juridiske fakultet

     3. Førsteamanuensis Marit Midtbø,  Det odontologiske fakultet

 

Representanter for de ansatte ved UB:

Faste medlemmer:

     Førstebibliotekar Rune Kyrkjebø

     Avdelingsbibliotekar Kirstine Folmann

Varamedlemmer:

     1. Hovedbibliotekar Marit Kullerud

     2. Fakultetsbibliotekar Olav Aas

 

Studentrepresentanter:

Faste medlemmer: 

     Torbjørn Wentzel

     Ane Ose

Varamedlemmer:

     1. Olav Nordli

 

Studentrepresentantene er oppnevnt for året 2006.

 

 

  b)

Ombyggingen av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek er utsatt, fordi det har tatt lengre tid enn planlagt å få inn anbud på ombyggingen. Etter ny tidsplan vil biblioteket stenge for ombygging i månedsskiftet mai-juni, og vil åpne igjen i midlertidige lokaler i Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5 ved semesterstart i august 2006.

 

 

  c)

Det har siden 2004 vært arbeidet med planer om en omorganisering ved Universitetsbiblioteket. En arbeidsgruppe ved UB har utarbeidet en innstilling om saken, som har vært på høring ved bl.a. UBs avdelinger. Saken er også behandlet på fire møter i UBs styre. Aktuelle saksdokumenter, inkl. innstilling og innkomne høringsuttalelser fins på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2006/omorganisering/index.htm.

 

Saken vil etter planen komme opp til nye behandling i UBs styre i løpet av vårsemesteret 2006.

 

 

 14.02. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 26.01.07 av jer.
til denne siden.