Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 15. desember 2005, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 24/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 03.11. 2005 

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 25/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 08.12. 2005.

 

S 26/2004

M傞EPLAN FOR UBs STYRE V霹EN 2006

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i v緳semesteret 2006:

               Torsdag 16. februar 2006, kl. 09.00

               Torsdag   6. april 2006, kl. 09.00

               Torsdag   8. juni  2006, kl. 09.00

 

S 27/2005.

OPPNEVNING AV VALGSTYRE VED VALG P REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE VED UB TIL UBs STYRE 2006-2009

 

Saksforelegg av 08.12. 2005.

Sak nr. 05/11770/UB. 

 

S 28/2005.

UNIVERSITETsbibliotekAR VED Det SAMFUNNSVITENSKAPELIGe fakultetsbibliotek – TILSETTING

 

Sak nr. 05/6784/UB. 

 

S 29/2005.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV Ub – VIDERE SAKSBEHANDLING

 

Saksforelegg av 14.12. 2005.

Sak nr. 05/07537/UB.

 

S 30/2005.

BUDSJETT 2006. FORDELING P HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB 

 

Saksforelegg av 08.12. 2005.

Sak nr. 05/……./UB.

Vedlegg: Saksforelegg til Universitetsstyret, sak 95/05 

 

S 31/2005.

EVENTUELT

 

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p to timer. Sakspapirer i tilsettingssaker sendes bare ut i trykt form.
 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

08.12. 2005.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.12.05 av jer.
til denne siden.