Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 3. november 2005, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 20/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 20.09. 2005 

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 21/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 27.10. 2005.

 

S 22/2005.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV Ub

 

Saksforelegg av 27.10. 2005.

Sak nr. 05/07357/UB

Vedlegg: Revidert innstilling fra arbeidsgruppen

              Vedlegg til innstillingen:

                               Vedlegg 1: N彉熳ende organisering av UB

                               Vedlegg 2: Framtidig organisering av UB, flertallets innstilling

                               Vedlegg 3: Framtidig organisering av UB, mindretallets innstilling

               H鷨ingsbrev til UBs avdelinger m.fl.

               H鷨ingsuttalelse fra Det hist.-fil. fak.bibliotek

               H鷨ingsuttalelse fra Det mat.-nat. fak.bibliotek

               H鷨ingsuttalelse fra Det med. og Det odont. fak.bibliotek

               H鷨ingsuttalelse fra Det samfunnsvit. fak.bibliotek

               H鷨ingsuttalelse fra Det juridiske fak.bibliotek

               H鷨ingsuttalelse fra Det psykologiske fak.bibliotek

               H鷨ingsuttalelse fra Billedsamlingen

               H鷨ingsuttalelse fra Tilvekstavdelingen

               H鷨ingsuttalelse fra IT-avdelingen

               H鷨ingsuttalelse fra Administrasjonen m/vedlegg

               H鷨ingsuttalelse fra L熳ingssentergruppen

               H鷨ingsuttalelse fra PARAT

                    Referat fra m黂e i Informasjons- og dr鷸tingsutvalget 25.10.05

 

S 23/2005.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p to timer. Sakspapirer i tilsettingssaker sendes bare ut i trykt form.
 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

27.10. 2005.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.10.05 av jer.
til denne siden.