Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Tirsdag 20. september 2005, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 16/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 16.06. 2005 

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 17/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 15.09. 2005.

 

S 18/2005.

BUDSJETTFORSLAG 2006 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 16.09. 2005.

Sak nr. 05/...../UB

Vedlegg: Budsjettforslag 2006 for UB

 

S 19/2005.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer. Sakspapirer i tilsettingssaker sendes bare ut i trykt form.
 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

16.09. 2005.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 16.09.05 av jer.
til denne siden.