Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 16. juni 2005, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 09/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 03.03. 2005 

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 10/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 09.06. 2005.

 

S 11/2005.

M傞EPLAN FOR UNIVERSITETsbibliotekETS STYRE H傔TEN 2005 

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i h鷭tsemesteret 2005:

               Torsdag  22. september 2005, kl. 09.00

               Torsdag  27. oktober 2005, kl. 09.00

               Torsdag    8. desember 2005, kl. 09.00

 

S 12/2005.

霹SMELDING 2004 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.

Sak nr. 05/01322/UB

Vedlegg 1: 巒smelding 2004 for UB

Vedlegg 2: Kvalitets- og resultatindikatorer for UB Bergen

 

S 13/2005. 

UNIVERSITETsbibliotekAR VED Det SAMFUNNSVITENSKAPELIGe fakultetsbibliotek – UTLYSING 

 

Saksforelegg av 10.06. 2005.

Sak nr.

Vedlegg: Forslag til utlysingstekst

 

S 14/2005.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 09.06. 2005.

Sak nr.

Vedlegg: Innstilling fra arbeidsgruppen

              Vedlegg til innstillingen:

                               Vedlegg 1: N彉熳ende organisering av UB

                               Vedlegg 2: Framtidig organisering av UB, flertallets innstilling

                               Vedlegg 3: Framtidig organisering av UB, mindretallets innstilling  

 

S 15/2005.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer. Sakspapirer i tilsettingssaker sendes bare ut i trykt form.
 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

09.06. 2005.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 27.10.05 av jer.
til denne siden.