Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 3. mars 2005, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 01/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 16.12. 2004

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 02/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 24.02. 2005.

 

S 03/2005.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det HIStORisk-FILOSOFISKe fakultetsbibliotek – VIKARIAT I 50 % STILLING - TILSETTING

 

Sak nr. 05/00596/212.11

 

S 04/2005.

H傕ING – BIBSYS - FRAMTIDIG ORGANISERING OG oPPGAVER

 

Saksforelegg av 24.02. 2005.
Sak nr. 04/12048/A/008
Vedlegg: Innstilling: BIBSYS - framtidig organisering og oppgaver

 

S 05/2005.

OPPFLGING AV VEDTAK I UBs STYRE OM RESSURsUTVALGETS INNSTILLING

 

Saksforelegg av 24.02. 2005.
Sak nr. 04/06771/044.
Vedlegg 1:  Innstilling: Retningsliner for utskiljing av litteratur fr UBB sine samlingar

Vedlegg 2:  H鷨ingsbrev fra bibliotekdirekt鷨en
Vedlegg 1:  H鷨ingsbrev fra bibliotekdirekt鷨en

 

S 06/2005.

JUSTERING AV BUDSJETT 2005.
DISPONERING AV OVERF傕TE MIDLER FRA 2004.

 

Saksforelegg av 24.02. 2005.
Sak nr. 04/06472/A/SEB.

 

S 07/2005.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2005

 

Saksforelegg av 24.02. 2005.
Sak nr. 04/06472/A/SEB.
Vedlegg: Kriterier for fordeling av UBs litteraturbudsjett

 

S 08/2005.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer. Sakspapirer i tilsettingssaker sendes bare ut i trykt form.
 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

24.02. 2004.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.01.06 av jer.
til denne siden.