Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.11. 2005

SAK S 27/2005

        Arkivkode 011.5

 Sak nr. 05/11770/UB

 

OPPNEVNing AV VALGSTYRE VED VaLG PÅ REPRESEN­TANTER FOR DE ANSATTE TIL UBs sTYRE 2006-2009

 

Det skal velges to representanter og to vararepresentanter for de tilsatte ved UB til Universitetsbibliotekets styre for perioden 01.01.2006 - 31.12.2009. I samsvar med gjeldende valgreglement skal UBs styre oppnevne et valgstyre som skal ha ansvaret for gjennomføring av valget. Valgstyret skal ha representanter for de personalgruppene som det aktuelle valget gjelder for. Fungeringsperioden for valgstyret er tilsvarende valgperioden. Valgstyret skal ha et oddetall medlemmer, og velger selv leder og nestleder. Ved UB har det vært vanlig praksis så langt som mulig å oppnevne som medlemmer i valgstyret representantene for de ansatte ved UB i det nåværende styret.

Forslag til vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer av valgstyret for valg på representanter for de ansatte ved UB til UBs styre for perioden 2006-2009:

Svenn Sivertssen                 vara:     Halvor Kongshavn

Anne B. Åsmul                   vara:     Kari Normo

Leif Magne Iversland          vara:     Bjørn A. Bagge

 

   08.12. 2005.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.12.05 av jer.
til denne siden.