Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 15.12. 2005

SAK S 25/2005

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Oppstart for ombyggingen av SV-biblioteket er utsatt, foreløpig til mars 2006.

 

  b)

Regnskapsoversikt pr. 30.11. 2005. Månedsrapporter pr. 30.11.05 vil bli ettersendt.

 

  c)

Møte i Utdanningsutvalget ved UiB 06.12.05.

 

  d)

BIBSYS statusmøte på Gardermoen 07.12.05.

 

  e)

Møte i UHR-B i Oslo 08.12.05.

 

 

 08.12. 2005.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 09.12.05 av jer.
til denne siden.