Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 20.09. 2005

SAK S 17/2005

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Det har vært utlyst en stilling som Universitetsbibliotekar ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek innen mediefag og informasjonsvitenskap. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 25 søkere til stillingen. Følgende er oppnevnt som medlemmer i bedømmelseskomité for å vurdere søkerne til den ledige stillingen:

      Førsteamanuensis Katherine J. Goodnow, Inst. for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

      Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UiB

      Fung. fakultetsbibliotekar Pål Hermod Bakka, Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek, UiB, adm. leder

 

  b)

Det ble foretatt offisiell åpning av det ombygde HF-biblioteket 13. september 2005. Biblioteket åpnet for publikum 1. august 2005.

 

  c)

Regnskapsoversikt for andre tertial 2005 (pr. 31.08. 2005).

 

 

15.09. 2005.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 16.09.05 av jer.
til denne siden.