Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.06. 2005

SAK S 12/2005

                                                                                            Arkivkode: 046
                                                                                                                                Sak nr.  05/01322/UB

 

ÅRSMELDING 2004 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Vedlagt følger forslag til årsmelding 2004 for Universitetsbiblioteket, med vedlegg "Kvalitets- og resultatindikatorer for UB Bergen". Årsmeldingen er basert på statistikk fra BIBSYS, DBH-databasen og andre kilder, samt på innkomne rapporter fra UBs avdelinger. Kvalitets- og resultatindikatorene er utarbeidet på grunnlag av opplegg fra det tidligere Riksbibliotektjenesten.

Saken legges med dette fram for styret til orientering. 

Forslag til vedtak:

Styret tar det vedlagte forslag til årsmelding 2004 for Universitetsbiblioteket til orientering.

 

09.06. 20054.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av jer.
til denne siden.