Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.03. 2005

SAK S 02/2005

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Styret har på omgang vedtatt å oppnevne følgende som medlemmer i bedømmelseskomité for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til vikariat i 50 % stilling som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek fram til 30.01. 2006:

   Førsteamanuensis Siri Skjold Lexau, Seksjon for kunsthistorie, UiB

   Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UiB

   Fakultetsbibliotekar Ane Landøy, Det hist.-fil. fakultetsbibliotek, UiB, adm. leder.

 

 

  b)

I samsvar med forslag fra Studentrådet er følgende oppnevnt som studentrepresentanter i UBs styre i 2005:

Representanter:          Gunnveig Grødeland og Ingjald Pilskog

Vararepresentanter:    Erik Sandquist og Vidar Slettehaug

 

 

  c)

Oppdatert oversikt over fagfordeling av fellespott til elektroniske informasjonsressurser ved UB 2004.   Vedlegg.

 

  d)

Regnskap 2004.   Vedlegg 1Vedlegg 2Vedlegg 3Vedlegg 4.

 

  e)

Høringsuttalelse fra UB til innstillingen ”Strategi for digitale læringsressurser i høgre utdanning 2005-2008”. Selve innstillingen er tilgjengelig på http://odin.dep.no/filarkiv/233916/Strategi_DLR_UH.pdf.

 

 

24.02. 2005.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.