Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 28.06. 2004, KL. 09.00.

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen (leder), Tine Eidsvaag, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Anne B. Åsmul, Kari Normo

Studentrepresentanter:

Gunnveig Grødeland

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen (nestleder), Anne Elisabeth Ljunggren, Svenn Sivertssen, Ole Gudmund Meland

 

S 20/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 03.06. 2004

 

Protokollen fra forrige styremøte 03.06. 2004 ble godkjent.

 

S 21/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Norges forskingsråd har bevilget 1,9 mill. kr. over to år til et prosjekt for å digitalisere en stor del av UBs samling av gamle diplomer (rettslige dokumenter fra perioden 1300-1700). Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom UB, AKSIS, Historisk institutt og MENOTA-prosjektet.

 

  b)

Regnskapsrapporter pr. mai 2004 ble tatt til etterretning.

 

  c)

Avtale om anskaffelse av felles bibliotekportal for de fire universitetsbibliotekene i Norge ble undertegnet 25.06. 2004. Systemet som ble valgt er MetaLib/SFX, som i Norge forhandles av Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits).

 

  d)

Helse Bergen har foreslått å redusere tilskuddet fra Haukeland Universitetssykehus til driften av Det medisinske fakultetsbibliotek fra 1,1 mill. kr. i 2003 til kr. 650.000 i 2004. Saken er tatt opp igjen med sykehuset.

 

  e)

Det ble gjennomført seminar/opplæring i kurs i informasjonskompetanse for UB-ansatte som arbeider med publikumsrettet virksomhet 21. og 22.06. 2004.

 

S 22/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det PSYKOlOgISKe fakultetsbibliotek – TILSETTING – unntatt offentlighet

Saken var utsatt fra forrige styremøte 03.06. 2004.

Saksforelegg av 28.06. 2004.

Sak nr. 04/2199/UB.

Vedtak (enstemmig):

Styret tilset Eystein Gullbekk som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek frå den dato som vert avtalt. Dersom Eystein Gullbekk ikkje tek i mot stillinga, vert innstilte nr. 2, Anne Berit Hjerpbakk tilsett som universitetsbibliotekar. Dersom Anne Berit Hjerpbakk ikkje tek i mot stillinga vert innstilte nr. 3 Astrid Størdal tilsett som universitetsbibliotekar.

 

S 23/2004.

EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

 

Møtet ble hevet kl. 09.30.

 

28.07. 2004. 

 

Gjert Kristoffersen

       styreleder 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.