Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 16. desember 2004, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 30/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 23.09. 2004

 

Protokollen f鷲ger vedlagt.

 

S 31/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 08.12. 2004.

 

S 32/2004.

M傞EPLAN FOR UBs STYRE V霹EN 2005 

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i v緳semesteret 2005:

               Torsdag   3. mars 2005, kl. 09.00

               Torsdag 21. april 2005, kl. 09.00

               Torsdag 16. juni  2005, kl. 09.00

 

S 33/2004.

BUDSJETT 2005. FORDELING P HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB

 

Saksforelegg av 08.12. 2004.

Sak nr. 04/6472/A.

 

S 34/2004.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer. 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller post@ub.uib.no. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene, men vararepresentanter m黂er bare n緳 de f緳 melding om forfall fra faste representanter. Sakspapirer i saker som er unntatt offentlighet skal leveres tilbake/makuleres n緳 m黂et er ferdig.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 08.12. 2004.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.