Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 23. september 2004, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 24/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 28.06. 2004

 

Protokollen f鷲ger vedlagt.

 

S 25/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 16.09. 2004.

 

S 26/2004.

PLAN FOR VIDERE UTBYGGING AV L鼇INGSSENTRE VED UB 

 

Saksforelegg av 16.09. 2004.

Sak nr. 03/11153/A.

Rapporter for prosjektet L熳ingssenter 2003, samt forslag fra UBs avdelinger til disponering av midler til l熳ingssentre ved UB i 2004 ble sendt ut til styrem黂et 03.06.04.

 

S 27/2004.

OPPF隿GING AV RESSURSUTVALGETS INNSTILLING (OVERGANG FRA TRYKTE TIL ELEKTRONISKE INFORMASJONSRESSURSER) 

 

Saksforelegg av 16.09. 2004.

Sak nr. 04/1439/A.

 

S 28/2004.

BUDSJETTFORSLAG 2005 FOR UB 

 

Saksforelegg av 16.09. 2004.

Sak nr. UB04/012/113.2.

Budsjettforslag 2005 for UB

 

S 29/2004.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 3 timer. 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller post@ub.uib.no. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene, men vararepresentanter m黂er bare n緳 de f緳 melding om forfall fra faste representanter. Sakspapirer i saker som er unntatt offentlighet skal leveres tilbake/makuleres n緳 m黂et er ferdig.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 16.09. 2004.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.