Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til ekstraordin熳t m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Mandag 28. juni 2004, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 20/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 03.06. 2004

 

S 21/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 22.06. 2004.

 

S 22/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det PSYKOlOgISKe fakultetsbibliotek TILSETTING unntatt offentlighet 

 

Utsatt sak fra forrige styrem黂e 03.06. 2004.
Saksforelegg av 22.06. 2004.
Sak nr. 04/2199/UB

 

S 23/2004.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 1 time.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

22.06. 2004.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.