Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 3. juni 2004, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 09/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 12.02. 2004

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 10/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.

 

S 11/2004.

M傞EPLAN FOR UBs STYRE H傔TEN 2004

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i h鷭tsemesteret 2004:

               Torsdag  23. september 2004, kl. 09.00

               Torsdag    9. desember 2004, kl. 09.00

 

S 12/2004.

霹SRAPPORT 2003 – LOKALT HMS-ARBEID VED UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.
Sak nr. 03/9391/A
Vedlegg: Forslag til 巒srapport 2003 for HMS-arbeid ved UB

 

S 13/2004.

霹SMELDING 2003 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.
Sak nr. 04/0136/UB
Vedlegg: 巒smelding 2003 for UB

 

S 14/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek – TILSETTING
 – unntatt offentlighet 

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.
Sak nr. 04/2173/UB

 

S 15/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det PSYKOlOgISKe fakultetsbibliotek – TILSETTING – unntatt offentlighet 

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.
Sak nr. 04/2199/UB

 

S 16/2004.

ORGANISERING AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.
Sak nr.

 

S 17/2004.

PLAN FOR VIDERE UTBYGGING AV L鼇INGSSENTRE VED UB 2004

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.
Sak nr. 03/11153/A.
Vedlegg 1:
Sluttrapport fra prosjektet L熳ingssenter 2003
Vedlegg 2:
Rapport fra delprosjektet Universitetsbiblioteket som l熳ingssenter
Vedlegg 3:
Rapport fra delprosjektet Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse
Vedlegg 4:
Rapport fra delprosjektet Tilrettelegging for e-b鷦er
Vedlegg 5: Oversikt over forslag fra UBs avdelinger til disponering av tildeling til l熳ingssentre i 2004

 

 

S 18/2004.

OVERGANG TIL ELEKTRONISKE B陯ER OG TIDSSKRIFTER

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.
Sak nr. 04/1439/A.
Vedlegg 1: Innstilling fra "ressursutvalget"
Vedlegg 2: Kommentar fra Billedsamlingen til innstillingen fra "ressursutvalget"
Vedlegg 3: Notat fra sekret熳en i "ressursutvalget"

 

S 19/2004.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2004

 

Saksforelegg av 26.05. 2004.
Sak nr. 03/11153/A.
Vedlegg: Kriterier for fordeling av UBs litteraturbudsjett

 

S 20/2004.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 3 timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

26.05. 2004.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.01.06 av jer.
til denne siden.