Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 12. februar 2004, kl. 09.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

F鷨 selve styrem黂et: M黂e med Det historisk-filosofiske fakultet. Det tas sikte p gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter, med vekt p hvilke tjenester biblioteket kan/b鷨 yte, s熳lig i lys av kvalitetsreformen for h鼜ere utdanning som n er iverksatt ved UiB. Deltakere: Prodekanus for undervisning Lisbeth Mikaelsson, leder for bibliotekutvalget f鷨steamanuensis Tor Hauken og fakultetsbibliotekar Ane Land鼜.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e:

S 01/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 04.12. 2003

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 02/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 10.02. 2004.

 

S 03/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det matematisk-natur赳itenskapelige fakultetsbibliotek - UTLYSING

 

Saksforelegg av 06.02. 2004.

Sak nr.

Forslag til utlysingstekst.

 

S 04/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det PSYKOlOgISKe fakultetsbibliotek OMGJ傕ING/UTLYSING

 

Saksforelegg av 06.02. 2004.

Sak nr.

 

S 05/2004.

霹SPLAN 2004 FOR UB

 

Saksforelegg av 06.02. 2004.

Sak nr. 03/11153/A.

Forslag til 巒splan 2004.

 

S 06/2004.

OVERGANG TIL ELEKTRONISKE B陯ER OG TIDSSKRIFTER

 

Saksforelegg av 06.02. 2004.

Sak nr. 03/4958/A.

 

S 07/2004.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2004

 

Saksforelegg av 06.02. 2004.

Sak nr. 03/4958/A.

Kriterier for fordeling av UBs litteraturbudsjett.

 

S 08/2004.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 3 timer.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller post@ub.uib.no. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene, men vararepresentanter m黂er bare n緳 de f緳 melding om forfall fra faste representanter.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

06.02. 2004.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.01.06 av jer.
til denne siden.