Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.12. 2004

SAK S 31/2004

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Bergen Open Research Archive” (BORA) ble offisielt åpnet 15.11. 2004. Nærmere informasjon se http://www.ub.uib.no/prosj/BORA/index.htm.

 

  b)

Utredning om framtidig organisering og oppgaver for BIBSYS er nå offentliggjort.

 

  c)

Oversikt over fagfordeling av fellespott til elektroniske informasjonsressurser 2004.   Vedlegg.

 

  d)

Informasjon om aktiviteter i Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B), (møteplan, referater, aktuelle saksdokumenter mv.), se http://www.uhr.no/utvalg/bibliotek/.

 

  e)

Regnskapsrapporter pr. november 2004.   Vil bli sendt ut elektronisk.

  f)

Fakultetsbibliotekar Olav Aas er innvilget adgang til å benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2005 til å skrive artikler om soppforskning.

 

  g)

Universitetsbibliotekar Eystein Gullbekk er innvilget adgang til å benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2005 til å arbeide med doktorgradsprosjekt i forbindelse med at han er tatt opp som dr.gradsstudent ved dr.gradsprogrammet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 

08.12. 2004.   Kari Garnes/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.06 av jer.
til denne siden.