Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 23.09. 2004

SAK S 25/2004

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Demonstrasjon av arbeid med Bergen Open Research Archive (BORA) - publiseringsarkiv ved UiB, v/Ole Gunnar Evensen

 

 b) Rapport om ledelsesutviklingsprogram ved UB høst 2003 – vår 2004

 

  c)

Regnskapsrapporter pr. august 2004.

 

 

16.09. 2004.   Kari Garnes/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.