Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 28.06. 2004

SAK S 21/2004

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Norges forskingsråd har bevilget 1,5 mill. kr. til et prosjekt for å digitalisere en stor del av UBs samling av gamle diplomer (rettslige dokumenter fra perioden 1300-1700). Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom UB, AKSIS, Historisk institutt og MENOTA-prosjektet.

 

  b)

Regnskapsrapporter pr. april 2004.

 

 

22.06. 2004.   Kari Garnes/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.