Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.06. 2004

SAK S 13/2004

                                                                                            Arkivkode: 046
                                                                                                                                Sak nr.  04/0136/UB

 

ÅRSMELDING 2003 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Vedlagt følger forslag til årsmelding 2003 for Universitetsbiblioteket. Meldingen er basert på innkomne rapporter fra UBs avdelinger.

Saken legges med dette fram for styret til orientering. 

Forslag til vedtak:

Styret tar det vedlagte forslag til årsmelding 2003 for Universitetsbiblioteket til orientering.

 

26.05. 2004.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.