Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.06. 2004

SAK S 12/2004

Arkivkode: 254

                                                                                                                         Sak nr.  03/9391/A

 

ÅRSRAPPORT 2003 – LOKALT HMS-ARBEID VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Vedlagt følger forslag til årsrapport 2003 for lokalt HMS-arbeid ved UB. Rapporten er basert på innkomne HMS-rapporter fra UBs avdelinger.

Forslag til vedtak:

1.      Styret slutter seg til det vedlagte forslag til årsrapport 2003 for lokalt HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket.

2.      Samtlige HMS-enheter ved UB pålegges å gjennomføre grunnleggende HMS-aktiviteter i samsvar med pkt. 1.2 – 1.8 på skjemaet Årsrapport - 2003 - lokalt HMS-arbeid fra og med 2004. 

 

26.05. 2004.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.