Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.06. 2004

SAK S 10/2004

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Spesialsamlingene ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek har fått 14.000 € i støtte fra Leonardo da Vinci-programmet under EU til samarbeidsprosjektet ”Keeping Memory Alive” (sammen med Universitetsbiblioteket ved Transilvania University of Brasov, Romania og et britisk universitetsbibliotek).

 

  b)

Førstebibliotekar Maria-Carme Torras i Calvo er innvilget adgang til å benytte inntil 15 % av arbeidetiden i 2004 til å arbeide med prosjektet Information Literacy Standards: Tilpassing til norsk høyere utdanning.

 

  c)

Universitetsstyret vedtok på møte 29.04.04 å bevilge 15. mill. kr. til ombygging av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek i 2004-05. Saksforelegg fins på http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/04-29/030.htm. Jf. særlig pkt. 2.4.4 og 3. Nærmere opplysninger se også http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=290404152026.xml.

 

  d)

Universitetsstyret behandlet på møte 29.04.04 sak om ”Omstilling av Universitetets administrative og tekniske funksjoner”, jf. http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/04-29/029.htm. UB omtales særskilt i saksforelegget.

 

  e)

Prisca Tibenderana fra biblioteket.ved Makerere University, Kampala, Uganda, gjennomfører et studieopphold ved UB Bergen 12.03.-10.06.04. Omtale av prosjektet hun arbeider med fins på http://www.uib.no/info/english/news/php/?xmlfil=300404114912.xml.

 

  f)

Ledelsesutviklingsprogram ved UB høst 2003 – vår 2004 er nå gjennomført med i alt fem samlinger. Som ledd i oppfølging av programmet arrangeres det 27. mai en felles UB-dag for alle UBs ansatte, der temaet er utvikling av en verdiplattform for UB.

 

  g)

Regnskapsrapporter pr. april 2004.

 

26.05. 2004.   Kari Garnes/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.