Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 12.02. 2004

SAK S 05/2004 

Arkivkode: 11

Sak nr.: 03/11153/A

 

ÅRSPLAN 2004 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Vedlagt følger forslag til Årsplan 2004 for Universitetsbiblioteket. Planen tar utgangspunkt i Strategisk plan 2002-2006 for UB, og bygger bl.a. på innkomne årsplaner fra UBs avdelinger. Planen er drøftet i informasjons- og drøftingsutvalget ved UB.

Forslag til

vedtak:

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til Årsplan 2004 for Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkommer på møtet.

 

06.02. 2004.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.