Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 12.02. 2004

SAK S 02/2004

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

UBs styre har på omgang fattet følgende vedtak i sak S27/2003:

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i vårsemesteret 2004:

               Torsdag 12. februar 2004, kl. 09.00

               Torsdag 22. april 2004, kl. 09.00

                     Torsdag   3. juni  2004, kl. 09.00

 

  b)

I samsvar med forslag fra Studentrådet er følgende oppnevnt som studentrepresentanter i UBs styre i 2004:

Representanter:        Gunnveig Grødeland og Ole Gudmund Meland

Vararepresentanter:   Per Inge Myhre og Stian Ludvigsen

 

  c)

Førstebibliotekar Rune Kyrkjebø er innvilget permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidetiden i 2004 for å arbeide med det nordiske MENOTA-prosjektet (Arkiv for nordiske middelaldertekster).

 

  d)

Elektronisk institusjonelt arkiv ved UiB.  Orientering ved J.H. Hauge

 

  e)

Foreløpig regnskap for 2003.

 

  f)

Referat fra møte i ET-utvalget ved UB (utvalg for elektroniske tidsskrifter) 16.12. 2004.

 

  g)

Referat fra møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 04.02. 2004.

 

  h)

Innstilling fra komité som har evaluert støttetjeneste for elektronisk publisering (STEP).  Vedlegg 1 / vedlegg 2.

 

  i)

Brev til Forskningsavdelingen om nye veier i forskningspubliseringen ved UiB.  Vedlegg.

 

 

 

 10.02. 2004.   Kari Garnes/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.