Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 4. desember 2003, kl. 09.00
STED: M黂erommet ved Det medisinske fakultetsbibliotek, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91, 3. etasje

 

F鷨 selve styrem黂et: M黂e med Det medisinske fakultet. Det tas sikte p gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter, med vekt p hvilke tjenester biblioteket kan/b鷨 yte, s熳lig i lys av kvalitetsreformen som n er i ferd med iverksettes. Deltakere: Prodekanus for undervisning Per Omvik og fakultetsbibliotekar Svenn Sivertssen.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e: 

S 25/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 18.09. 2003

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 26/2003.

ORIENTERINGSSAKER

 

Oversikt av 27.11. 2003.

 

S 27/2003.

M傞EPLAN FOR UBs STYRE V霹EN 2004

 

Forslag til vedtak: 

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i v緳semesteret 2004: 

               Torsdag 12. februar 2004, kl. 09.00

               Torsdag 22. april 2004, kl. 09.00

               Torsdag   3. juni  2004, kl. 09.00

 

S 28/2003.

UTVALG FOR UTREDE OVERGANG FRA TRYKTE TIL ONLINE informasjonSRESSURSER VED UB

 

Saksforelegg av 27.11.. 2003.

 

S 29/2003.

BUDSJETT 2004. FORDELING P HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB

 

Saksforelegg av 27.11.. 2003.

 

S 30/2003.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 3 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller post@ub.uib.no. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene, men vararepresentanter m黂er bare n緳 de f緳 melding om forfall fra faste representanter.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 27.11. 2003.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.