Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 18. september 2003, kl. 09.00
STED: M黂erom 3240, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste: 

S 20/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 12.06. 2003

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 21/2003.

ORIENTERINGSSAKER

 

Oversikt av 11.09. 2003.

 

S 22/2003.

IKT-HANDLINGSPLAN FOR UB H2003-V2005

 

Saksforelegg av 11.09. 2003.
Forslag til IKT-handlingsplan for UB H2003-V2005.

 

S 23/2003.

BUDSJETTFORSLAG 2004 FOR UB

 

Saksforelegg av 11.09. 2003.
Forslag til budsjettforslag 2004 for UB.

 

S 24/2003.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller post@ub.uib.no. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene, men vararepresentanter m黂er bare n緳 de f緳 melding om forfall fra faste representanter.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 11.09. 2003.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.