Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 12. juni 2003, kl. 09.00
STED: M黂erom 3240, UB, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste: 

S 14/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 03.04. 2003

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 15/2003.

ORIENTERINGSSAKER

 

Oversikt av 03.06. 2003.

 

S 16/2003.

M傞EPLAN FOR UB s STYRE H傔TEN 2003 

 

Forslag til vedtak: 

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i h鷭tsemesteret 2003: 

               Torsdag  11. september 2003, kl. 09.00
               Torsdag  30. oktober 2003, kl. 09.00
               Torsdag    4. desember  2003, kl. 09.00

 

S 17/2003.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK - TILSETTING 

 

S 18/2003.

BUDSJETT 2003 - DISPONERING AV MIDLER TIL L鼇INGSSENTRE VED UB I 2003

 

Saksforelegg av 28.05. 2003.

 

S 19/2003.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller post@ub.uib.no. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene, men vararepresentanter m黂er bare n緳 de f緳 melding om forfall fra faste representanter.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 03.06. 2003.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.