Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 3. april 2003, kl. 09.00
STED: M黂erom 3240, UB, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

F鷨 selve styrem黂et: M黂e med Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det tas sikte p gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter, med vekt p hvilke tjenester biblioteket kan/b鷨 yte, s熳lig i lys av kvalitetsreformen som n er i ferd med iverksettes. Deltakere: Prodekanus for undervisning Sigve Tj黂ta, professor Harald S犚ren, Inst. for adm. og org.vitenskap, og fakultetsbibliotekar Tom Johnsen.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e:

 

S 08/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 12.02. 2003

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 09/2003.

ORIENTERINGSSAKER

 

Oversikt av 27.03. 2003.

 

S 10/2002.

霹SMELDING 2002 FOR UB

 

Saksforelegg av 27.03. 2003.
Forslag til 巒smelding 2002 for UB

 

S 11/2003.

BUDSJETT 2003 - DISPONERING AV OVERF傕TE MIDLER FRA 2002 

 

Saksforelegg av 27.03. 2003.

 

S 12/2002.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller post@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 27.03. 2003.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.