Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Onsdag 12. februar 2003, kl. 09.00
STED: M黂erom 3240, UB, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

 

Sakliste:

 

S 01/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 17.12. 2002 

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 02/2003.

ORIENTERINGSSAKER 

 

Oversikt av 05.02. 2003.

 

S 03/2003.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det matematisk-natur赳itenskapelige fakultetsbibliotek - UTLYSING 

 

Saksforelegg av 06.02. 2003.

 

S 04/2002.

霹SPLAN 2003 FOR UB

 

Saksforelegg av 05.02. 2003.
Forslag til 巒splan 2003 for UB

 

S 05/2003.

RETNINGSLINJER FOR S陯NADER OM FAGLIGE REISER, DELTAKELSE P KURS, SEMINARER, KONFERANSER, O.L.

 

Saksforelegg av 06.02. 2003.
Forslag til reviderte Retningslinjer for s鷦nader om faglige reiser, deltakelse p kurs, seminarer, konferanser, o.l.

 

S 06/2003.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2003

 

Saksforelegg av 29.01. 2003.
Kriterier for fordeling av UBs litteraturbudsjett
Fordeling p fag av utgifter til elektroniske fellespakker i 2003 (forel鷴ig)

 

S 07/2002.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 3 timer.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller post@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 06.02. 2003.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.