Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 18.09. 2003

SAK S 21/2003

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Forslag om elektronisk innlevering og publisering av doktorgradsavhandlinger ved UiB er oversendt Forskningsavdelingen.   Vedlegg.

  b)

Evaluering av prosjektet "Støttetjeneste for elektronisk publisering ved UiB" (STEP)

  c)

Regnskapsrapporter for august 2003.   Ettersendes.

  d)

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn er innvilget permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidetiden H2003 og V2004 for å arbeide med juridiske/bibliografiske prosjekter.

 

 

 

 11.09. 2003.   Kari Garnes/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.