Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 12.06. 2003

SAK S 15/2003

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Styret har vedtatt å oppnevne en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til ledig stilling som universitetsbibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek:

Universitetsbibliotekar Kirsten Borse Haraldsen, Det mat.-nat. fakultetsbibliotek, UB Oslo
Professor Rein Aasland, Molekylærbiologisk institutt, UiB
Fakultetsbibliotekar Olav Aas, Det mat.-nat. fakultetsbibliotek, UiB, adm. leder

  b)

Haukeland sykehus har gitt tilsagn om et tilskudd på 1,1 mill kr. til driften av UBBHauk i 2003. Dette er samme kronebeløp som i 2002.

 

  c)

Bibliotekdirektøren har feriefullmakt for perioden 16.06.-25.08. 2003.05.30

 

 d)

Regnskapsrapporter for mai 2003.

 

 

 

 03.06. 2003.   Kari Garnes/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.