Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.04. 2003

SAK S 10/2003

 

ÅRSMELDING 2002 FOR UB

Vedlagt følger forslag til årsmelding 2002 for Universitetsbiblioteket. Meldingen er basert på innkomne rapporter fra UBs avdelinger.

Saken legges med dette frem for styret til orientering.

 

Forslag til vedtak:

Styret tar det vedlagte forslag til årsmelding 2002 for Universitetsbiblioteket til orientering.

 

 27.03. 2002.   KG/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.